ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
        Στελέχωση

 

   

·      Τα στελέχη της Capital Trust διαθέτουν υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση με παράλληλη μελετητική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: περιφερειακή οικονομική και γεωργική ανάπτυξη, διοίκηση επιχειρήσεων, κατάρτιση και πληροφορική.

·         Βασικά στελέχη της Capital Trust είναι πυρήνας πέντε επιστημόνων ειδικευμένων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και ομάδα μόνιμων συνεργατών διεπιστημονικής κατεύθυνσης.

·        Η εταιρία είναι πλήρως εξοπλισμένη με μηχανογραφική υποδομή, σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό υλικό και διαθέτει πλήρη διοικητική και διαχειριστική οργάνωση.

Τα περισσότερα στελέχη της Capital Trust Α.Ε. είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται.

  • ΛIOYMΠΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  (ΒΑ, ΜΒΑ, ΑPC)

  • ΖΥΓΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΒΑ, ΜSc MIS)

  • ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ(ΒΑ, MSC)

  • ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ (ΒΑ, MSC)

  • ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΒΑ, MSC)

 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved