ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
            Σκοπός

 

   
 
 

 Σκοπός της εταιρίας είναι η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η οργάνωση επιχειρήσεων και άλλων φορέων, η συμβουλευτική υποστήριξη για υλοποίηση αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η δραστηριοποίηση στον τομέα των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και η συνεργασία για όλα τα παραπάνω θέματα με σχετικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 
 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved