ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
                                      Διασφάλιση Ποιότητας

 

   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η CAPITAL TRUST  προσφέρει επίσης  μια σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών που αφορούν Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας με σκοπό να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη:

 • HACCP

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO 18001 ή 880

 • ISO 17025

 • Τεχνική Υποστήριξη

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων και διαδικασιών σε θέματα ποιότητας και οργάνωσης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η υψηλότερη προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες μας.

 Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Capital Trust Α.Ε. απευθύνονται:

 • Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι κλπ)

 • Στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

 • Στις Δημόσιες επιχειρήσεις

 • Στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

 • Επιμελητήρια

 • Εταιρίες συμβούλων

 • Στους Συνεταιρισμούς και Συνεταιριστικές Οργανώσεις

 • Πανεπιστήμια και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα

 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved