ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
           Εμπειρία

 

   
 

Ορισμένες χαρακτηριστικές εργασίες – μελέτες – προγράμματα που έχουν εκπονηθεί  από την CAPITAL TRUST ΑΕ και τους συνεργάτες της ή έχει πάρει μέρος σε αυτές σε συνεργασία με άλλα γραφεία, αφορούν στα εξής:

 • Business plan για την εταιρία Time Channel ΑΕ (Τηλεοπτικός Σταθμός).

 • Business plan για την εταιρία Συν.Βιο.Σι. ΑΕ (Αλευροβιομηχανία).

 • Business plan για την εταιρία Υιοί Π. Σαραμούρτση ΑΒΕΕ (Παραγωγή - Επεξεργασία Πουλερικών).

 • Business plan για την εταιρία Snaider AE (Παιδικά  παιχνίδια).

 • Μελέτη διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων – λήψης μέτρων και δημιουργίας υποδομών για την εξυγίανση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας για την Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (Leader I).

 • Μελέτη – εργαστηριακή έρευνα για επιμήκυνση της φυσικής  διατήρησης της παραδοσιακής Γιαούρτης  για τον Παραγωγικό – Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων “Γιαούρτι Δορκάδος” (Leader I).

 • Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας για τη δημιουργία μονάδων μεταποίησης τοπικών αλιευτικών προϊόντων για τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας (Leader I).

 • Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας για τη δημιουργία μονάδος ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης κέλυφων οστρακοειδών για τον  Αλιευτικό Συνεταιρισμό  Χαλάστρας (Leader I).

 • Business plan  για τα Ιαματικά Λουτρά Νέας Απολλωνίας.

 • Εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας για τη δημιουργία σφαγείου μικρής δυναμικότητας για την Κοινότητα Γαλάτιστρας Ν. Χαλκιδικής.

 • Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "ΜΜΕ και Βιομηχανικές Μεταβολές" στα πλαίσια του προγράμματος ADAPT II.

 • Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση Σχεδίων Προώθησης Προϊόντων ΜΜΕ Σιδηροκάστρου στις Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία)" στα πλαίσια του προγράμματος ADAPT II.

 • Μελέτη βιωσιμότητας για την εταιρία Innovatex A.E.

 • Μελέτη οργάνωσης και ίδρυσης δικτύων πωλήσεων μαστίχας Χίου και των προϊόντων της στη  Βουλγαρία για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (INTERREG I).

 • Μελέτη έρευνας αγοράς σε ευρωπαική κλίμακα των προϊόντων οστρακοκαλλιέργειας για τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας (Leader I).

 • Μελέτη βελτίωσης συσκευασίας παραδοσιακής Γιαούρτης για τον Παραγωγικό – Προμηθευτικό Σύνδεσμο Παραγωγών  Γαλακτοκομικών Προϊόντων “Γιαούρτι Δορκάδος”. (Leader I)

 • Μελέτη προβολής – προώθησης και διαφήμισης  παραδοσιακής Γιαούρτης για τον Παραγωγικό – Προμηθευτικό Σύνδεσμο Παραγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων “Γιαούρτι Δορκάδος” (Leader I).

 • Μελέτη έρευνας αγοράς στη Βουλγαρία για την εταιρία Βέτα Βλάση ΑΕ.

 • Μελέτη οργάνωσης δικτύου πωλήσεων για την εταιρία Συν.Βιο.Σι. ΑΕ (Αλευροβιομηχανία).

 • Μελέτη οργάνωσης πωλήσεων για την εταιρία ΔΑΗΣ ΟΕ (Γαλακτοκομικά μηχανήματα).

 • Σύμβουλος ανάπτυξης αγορών και οργάνωσης δικτύου πωλήσεων στα Σκόπια και Βουλγαρία για την εταιρία ΥΙΟΙ Π. Σαραμούρτση ΑΒΕΕ (Παραγωγή - Επεξεργασία πουλερικών).

 • Σύμβουλος ανάπτυξης αγορών και οργάνωσης δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα της βουλγάρικης εταιρία "BARI BURG" (Υποδήματα από PVC).

 • Μελέτη οργάνωσης δικτύου πωλήσεων για την εταιρία "Αερογραμμή" (Στόμια κλιματισμού).

 • Κατάρτιση γυναικών σε ειδικά στοιχεία χειροτεχνημάτων  για τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Παραλίμνιων Κοινοτήτων.

 • Κατάρτιση – μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών  προϊόντων για τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Παραλίμνιων Κοινοτήτων.

 • Κατάρτιση οστρακοκαλλιεργητών σε διαχείριση μονάδων  οστρακοκαλλιέργειας για την Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης

 • Σύστημα κοστολόγησης για την εταιρία Βέτα Βλάση ΑΕ.

 • Σύστημα κοστολόγησης για την εταιρία Κλακαλάς Ε.Π.Ε.

 • Συμμετοχή στελεχών της Capital Trust AE στην υλοποίηση του προγράμματος Lien στα πλαίσια του προγράμματος Phare στο Sliven της  Βουλγαρίας

 • Αξιολογητές του αναπτυξιακού νόμου (23β) ή του νέου 2601/98 άρθρο 1 για το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης (1998, 1999).

 • Συμμετοχή και συντονισμός του προγράμματος Adapt II με κύκλο υλοποίησης 1997 – 1999, με υπεύθυνο φορέα την Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Επαρχίας Σιντικής Ν. Σερρών και διακρατικός εταίρος του Δήμου Mannheim στη Γερμανία.

 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής μελέτης της Ιεράς Μονής Αγίου 'Ορους Παντοκράτορος, εντασσόμενη στο πρόγραμμα της ΕΟΚ  "Αρχιτεκτονική"

 • Business Plan της εταιρίας TEXNEKO ELLAS ABEE για την ίδρυση μικτής εταιρίας στο Βουκουρέστι (Ρουμανία)

 • Δημιουργία μελέτης Εφικτότητας και Βιωσιμότητας για την  ΜΑΚ ΕΠΕ, προς ίδρυση μικτής εταιρίας στην Μολδαβία -  Ρουμανίας.

 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΚΤ κατά την περίοδο 1992-1994 για τον “Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Παραλιμνίων Κοινοτήτων” στα παρακάτω θέματα:

  • Πρόγραμμα κατάρτισης εργατοτεχνιτων οικοδόμων

  • Πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών σε ειδικά στοιχεία χειροτεχνημάτων

  • Πρόγραμμα κατάρτισης στη γεωργία

  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην κτηνοτροφία

  • Μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

  • Επιμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων

 • Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού μέρους του Σεμιναρίου Οστρακοκαλλι-έργειας, με τίτλο “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ” στα πλαίσια του προγράμμτος LEADER.

 • Ερευνα αγοράς για την εταιρία "Μουρατίδης και ΣΙΑ ΟΕ".

 • Συμμετοχή σε ομάδα μελέτης για την κατάρτιση προγράμματος    περιβαλλοντικής προστασίας του Δήμου Νάουσας στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος LIFE

 • Eρευνα αγοράς για λογαριασμό της Βουλγαρικής εταιρίας PANTOKRATOR

 • Ερευνα αγοράς για λογαριασμό της Βουλγαρικής εταιρίας ΕLIDA STANIMIPOV AND SI - IE GABROVO, για εισαγωγή - εξαγωγή         καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα)

 • Επαφή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΟΒΕΕ  με την Βουλγαρική εταιρία INSTRUMENT - GABROVO, για εξαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα.

 • Γενικό επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) φορέα υποστήριξης ΜΜΕ στην κεντρική Μακεδονία, (σε συνεργασία με την ΟΜΑΣ ΕΠΕ)

 • Γενικό επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan), φορέα υποστήριξης ΜΜΕ στην Θεσσαλία, (σε συνεργασία με την ΟΜΑΣ ΕΠΕ).

 • Μελέτη σκοπιμότητας, ίδρυσης συνοριακών σταθμών Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Ελέγχου στην Ελλάδα (σε συνεργασία με την ΟΜΑΣ ΕΠΕ).

 • Μελέτη αξιολόγησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού και Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς στόχους των ΜΟΠ και ΠΕΠ, (σε συνεργασία με την ΟΜΑΣ ΕΠΕ).

 • Αναπτυξιακή μελέτη για το Νομό Λάρισας ( σε συνεργασία με την ΟΜΑΣ ΕΠΕ)

 • Έρευνα αγοράς εξωτερικού για πλακίδια cotto, (σε συνεργασία με την ΟΜΑΣ ΕΠΕ),

 • Μελέτη Βιωσιμότητας για την κλωστοϋφαντουργία INNOVATEX A.E.

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης Βιοτεχνίας Πάγου, Αν.Ν. 1892/90, 1995.

 • Συστήματα εξωλογιστικής κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης διαφόρων επιχειρήσεων. (ΒΕΤΑ ΒΛΑΣΗ ΑΕ, RTW ΕΠΕ)

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης ειδών υγιεινής, Αν.Ν. 1892/90, 1996.

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης παραδοσιακών τροφίμων, Ν.2234/94, 1997.

 • Συμμετοχή στον συντονισμό του προγράμματος “Κτηνοτροφική Ανάπτυξη” στα πλαίσια του LIEN στη Βουλγαρία (SLIVEN), έτη 1997,1998.

 • Συντονισμός – διαχείριση της εταιρίας ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΑΒΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG II σε Σκόπια και Βουλγαρία, 1999, 2000

 • Συμμετοχή στον γενικό συντονισμό και διαχείριση του προγράμματος ADAPT II με τίτλο “ΜΜΕ σε Ακριτικές περιοχές” που εφαρμόζεται στην περιοχή Σιδηροκάστρου Σερρών, έτη 1998, 1999.

 • Υποβολή οικονομοτεχνικών μελετών των ΜΜΕ στον αναπτυξιακό νόμο 1892/90 και 23β ή στον νέο 2601/98.

 • Υποβολή προτάσεων των ΜΜΕ στα προγράμματα ΠΕΠ, ΜΜΕ, ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ, INTERREG II κλπ.

 • Διοργάνωση διαπιστευμένης εκπαίδευσης κατά ISO 9000 & 14000 από IATCA σε Ελλάδα και εξωτερικό

 • Εκπόνηση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (HACCP, ISO 9001, ISO 14001) σε ΜΜΕ

 • Business plan (μελέτη) του ‘’Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων’’ στο Δήμο Σερρών (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΥΙΟΙ Π ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΑΒΕΕ  (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΤΑΜΠΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ ΑΒΕΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία SUCCESS INTERNATIONAL ABEE (2002)

 • Business plan για την εταιρεία Ι. KOYΡΙΚΟΣ ΑΒΕΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕ(2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία Γ. ΓΚΟΔΟΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΟΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΙΝ ΤΡΑΣΤ ΑΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΒΑΣΑΚΗΣ –ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΕΒΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ  (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΝΩΤΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία  ΣΑΛΚΟ ΕΠΕ (2002)

 • Business plan για την εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΑΝΟΥ ΟΕ  (2002)

 • Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του INTEREGG II για την ΥΙΟΙ Π.ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΑΒΕΕ

 • Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του INTEREGG II για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ

 • Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του INTEREG II για το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 • Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης και μελέτης αποτελεσμάτων πιλοτικών εφαρμογών για το ευρωπαϊκό έργο INNOREGIO για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

 • Μελέτη προδιαγραφών και αξιολόγηση ψηφιακής εφαρμογής τεχνολογικής παρακολούθησης & μελέτη προδιαγραφών και τεχνολογιών για την ανάπτυξη ιστοσελίδας κέντρου τεκμηρίωσης στα πλαίσια του προγράμματος INVENT-INNOVATIVE VENTURES IN THESSALY” ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

 • Συντονισμός και παρακολούθηση  της υλοποίησης των μελετών ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΠΕ (Υπουργείο Γεωργίας )

 • Εκταμίευση προγράμματος ADAPT Μέτρο Ι ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • ADAPT Μέτρο 2, Δράση Β, Δράση Γ, «Πρόβλεψη και προώθηση νέων δυνατοτήτων απασχόλησης» για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • ADAPT II, Μέτρο 4, Δράση Β, «Ενέργειες ευαισθητοποίησης στη βιομηχανική μεταβολή» για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • Συνολική εκταμίευση ΕΚΤ συμμετοχής στο ADAPT II για όλα τα μέτρα για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • Έρευνα, επιλογή, διάθεση και προβολή σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Στερεάς Ελλάδας- Θεσσαλίας τηλεοπτικού μηνύματος διάρκειας 30’’ και ταινίας 5’ του ΥΕΝ για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 • Δημιουργία cd-rom στα πλαίσια του προγράμματος Ιnterreg ΙΙ για το πνευματικό κέντρο δήμου Σιδηροκάστρου

 • Εκπόνηση μελέτης περιεχομένου και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού αναφορικά με το θέμα «Ενημέρωση για τα συστήματα ελέγχων των άλλων κρατών μελών» για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ)

 • Αναζήτηση τεχνικών απεικονίσεων ψηφιακών πόλεων στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»  για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ

 • Ανάλυση τεχνικων benchmarking για το πρόγραμμα e-cluster γούνας και BENCHMARKING Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ

 • Εκπόνηση δέκα (10) επιχειρηματικών διαγνώσεων στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος INNOREGIO-RECITE  για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ

 • Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων (benchmarking) για λογαριασμό της ερευνητικής ομάδας URENIO του ΑΠΘ στις παρακάτω εταιρείες: Αφοι Αθ. Κοκότη ΑΕΒΕ, Τυράς ΑΕ, Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος Μπίζιος ΑΕ, Κούτσικος ΑΒΕΕ, Λεβεντέρης ΑΕ, Αφοι ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΕ

 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved