ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες Προϊόντα Εκπαίδευση Πελάτες Επικοινωνία
Διαπιστευμένη

§ ISO 9001

§ ISO 14001

Εκπαίδευση σαράντα (40) ωρών διαπιστευμένη από IRCA & RAB QSA (International Register of Certificated Auditors & Registrar Accreditation Board - Quality Society of Australasia).

H παραπάνω εκπαίδευση απευθύνεται :

  • Για Lead Auditors , ISO 9001 & ISO 14001

  • Για μελετητές – εκπαιδευτές , ISO 9001 & ISO 14001

  • Για στελέχη επιχειρήσεων (Υπεύθυνοι Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Παραγωγής και Διοίκησης)

Προϊόντα

  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης από IRCA & RAB QSA(International Register of Certificated Auditors & Registrar Accreditation Board - Quality Society of Australasia).

  • Άλλα σεμινάρια που οργανώνονται (όχι διαπιστευμένα) :

- Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

- Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Μεθοδολογία

Δημιουργία ομάδας εκπαιδευομένων τουλάχιστον δέκα (10) ατόμων

§ Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι πέντε (5) ημερών

§ Από την πρώτη ημέρα δίνεται στους εκπαιδευόμενους όλο το εγχειρίδιο της διδασκόμενης ύλης καθώς και οι ασκήσεις που θα γίνουν

§ Η εκπαίδευση γίνεται με ασκήσεις (case studies, homework)

§ Δημιουργούνται ομάδες εργασίας των 3-4 ατόμων όπου η μία ομάδα ελέγχεται και η άλλη πιστοποιεί και αντίστροφα

§ Την τελευταία ημέρα γίνεται το τελικό test διάρκειας τριών (3) ωρών όπου τα αποτελέσματα κοινοποιούνται εντός πέντε (5) ημερών και οι επιτυχόντες παίρνουν το Πιστοποιητικό από IRCA & RAB QSA(International Register of Certificated Auditors & Registrar Accreditation Board - Quality Society of Australasia). σε διάστημα λιγότερο των τριάντα (30) ημερών

Οι μη επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα να ξαναδώσουν το τελικό test

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι από την Pillar Management Associates (USA)

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved