ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
                                                                                                                                               Ψηφιακή

 

   

Ψηφιακή Εκπαίδευση με τη χρήση Ψηφιακών Δίσκων - CD-ROM

  • Καθορισμός εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων

  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής πλατφόρμας

  • Προγραμματισμός

  • Ανάπτυξη λογισμικής εφαρμογής

  • Διαφημιστικά, ενημερωτικά και πληροφοριακά trailers

  • Παραγωγή και αναπαραγωγή

 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved